ข้อกำหนด & เงื่อนไขต่างๆ และ คำสงวนสิทธิ์

รุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆของเว็บไซต์ www.sygmachine.com นี้โดยละเอียด

การเข้าดูข้อมูลในเว็บไซต์นี้ หมายถึง ท่านตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างล่างนี้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

บริษัท เอส.วาย.จี.เครื่องจักรกล จำกัด ( S.Y.G. MACHINE CO.,LTD.) ได้จัดทำเว็บไซต์ “www.sygmachine.com” ขึ้นเพื่อการสื่อสารข้อมูล ข่าวสาร โฆษณา ประชาสัมพันธ์ สินค้าและ/หรือบริการต่างๆ ของ บริษัท เอส.วาย.จี. เครื่องจักรกล จำกัด( S.Y.G. MACHINE CO.,LTD.) การใช้เว็บไซต์นี้หรือนำข้อมูลจากเว็บไซต์นี้ไปใช้ ให้ถือว่าผู้ใช้บริการยอมผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ทั้งตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่จะกล่าวต่อไปนี้ทั้งหมด และยอมรับว่า “บริษัท เอส.วาย.จี.เครื่องจักรกล จำกัด ( S.Y.G. MACHINE CO.,LTD.) ไม่ต้องรับผิดต่อผู้ใช้บริการ ตามเงื่อนไขในการใช้เว็บไซต์นี้ อีกทั้งเป็นดุลยพินิจของผู้ใช้บริการเองว่า เนื้อหาหรือรายการสินค้า และ/หรือบริการที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้เหมาะสม ตรงกับวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของผู้ใช้บริการหรือไม่

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้เว็บไซต์ www.sygmachine.com

“บริษัท เอส.วาย.จี.เครื่องจักรกล จำกัด ( S.Y.G. MACHINE CO.,LTD.) เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา หรือได้รับอนุญาตจากเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาในเนื้อหาบนเว็บไซต์ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อความ คำบรรยาย ภาพประกอบ ผลิตภัณฑ์ สินค้า รูปภาพ ภาพถ่าย เสียง ภาพเคลื่อนไหว (วีดีโอ) กราฟฟิคไอคอน การออกแบบ ลวดลาย สัญลักษณ์ โลโก้ ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ตลอดจนสื่อประเภทอื่นที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์ “บริษัท เอส.วาย.จี.เครื่องจักรกล จำกัด ( S.Y.G. MACHINE CO.,LTD.) www.sygmachine.com ขอสงวนลิขสิทธิ์

ผู้จัดทำเว็บไซต์ เอส วาย จี แมชชีน ดอท คอม ( www.sygmachine.com ) นี้มี วัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจทั่วไป โดยนำเสนอข้อมูลอย่างถูกต้อง และเหมาะสมกับเวลา ผู้จัดทำสามารถทำการแก้ไขปรับปรุงข้อความที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ได้ผู้จัดทำไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นของท่านเนื่องจากข้อความในเว็บไซต์นี้

ข้อความในเว็บไซต์นี้ นำเสนออย่างระมัดระวังที่สุด การกระทำใดๆผ่านเว็บไซต์นี้ขึ้นอยู่กับวิจารณญานของผู้อ่านและเป็นความ เสี่ยงของท่านเอง “บริษัท เอส.วาย.จี.เครื่องจักรกล จำกัด ( S.Y.G. MACHINE CO.,LTD.) ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นต่อท่านทั้งสิ้นไม่มีพันธะใดๆ ระหว่างผู้ใช้เว็บไซต์และผู้จัดทำทั้งสิ้น

ลิขสิทธิ์ในภาพ ข้อความต่างๆที่ปรากฎบนเว็บไซต์นี้เป็นของ “บริษัท เอส.วาย.จี.เครื่องจักรกล จำกัด ( S.Y.G. MACHINE CO.,LTD.) ไม่อนุญาติให้ทำการลอกเลียน เผยแพร่ เพื่อให้ได้งานที่ไม่ใช่ต้นฉบับ เพื่อเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณะ

หากมีการทำให้ปรากฏซึ่งเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไม่ว่าในทางใด ต้องอ้างอิงแหล่งที่มาและแจ้งถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของ”บริษัท เอส.วาย.จี.เครื่องจักรกล จำกัด ( S.Y.G. MACHINE CO.,LTD.) ตลอดจนเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในเว็บไซต์ ห้ามมิให้ใช้เนื้อหาในทางอื่นซึ่งมิได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์นี้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางเรา

“บริษัท เอส.วาย.จี.เครื่องจักรกล จำกัด ( S.Y.G. MACHINE CO.,LTD.) ให้ความสำคัญกับการเคารพสิทธิด้านทรัพย์สินทางปัญญา หากพบว่าผลงานอันมีทรัพย์สินทางปัญญาของ “บริษัท เอส.วาย.จี.เครื่องจักรกล จำกัด ( S.Y.G. MACHINE CO.,LTD.) ปรากฏบนเว็บไซต์ต่างๆ สามารถแจ้งมาได้ที่ info@sygmachine.com หรือไลน์ไอดี :  @PAKA

ข้อจำกัด สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดของ “บริษัท เอส.วาย.จี.เครื่องจักรกล จำกัด ( S.Y.G. MACHINE CO.,LTD.)”

1. เรามีนโยบายที่จะนำเสนอข้อมูล รายละเอียด ขนาด ราคาสินค้า หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่ถูกต้องและตรงต่อความเป็นจริง และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลและเนื้อหาที่ปรากฏในเว็บไซต์นั้นจะถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ซึ่งไม่มีข้อผูกมัดให้เราต้องดำเนินการภายในกำหนดระยะเวลาแต่อย่างใด

2. การเพิ่มเติม ตัดทอน ปรับปรุง แก้ไข ราคา ส่วนลดและโปรโมชั่น รวมถึงเนื้อหาอื่นนั้น เป็นสิทธิและอยู่ในดุลพินิจของ บริษัท เอส.วาย.จี.เครื่องจักรกล จำกัด ( S.Y.G. MACHINE CO.,LTD.) โดยเราไม่ต้องแจ้งแก่ทุกคนทราบล่วงหน้าแต่ประการใด ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะไม่รับผิดต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายซึ่งเกิดจากการฟ้องร้องอันเกิดจากมูลเหตุข้างต้น รวมถึงราคาส่วนต่าง ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสินค้าและ/หรือบริการมาทดแทน แม้จะได้รับแจ้งเหตุที่อาจเกิดความเสียหายดังกล่าวก็ตาม อย่างไรก็ตาม คุณลูกค้าสามารถขอรับข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า ราคา ส่วนลดและโปรโมชั่นที่เป็นปัจจุบันได้ที่
? LINE ID : @sygmachine — ?โทร. 086-357-8855  — ✉️ Email : info@sygmachine.com

3. สีของรูปภาพสินค้า สีที่ปรากฏหรือแสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยนได้ตามการตั้งค่าของหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกันไป อาจไม่ตรงกับสีของสินค้าจริงๆ

4. ลักษณะของวัสดุตามภาพกับของจริงอาจแตกต่างกันไปเล็กน้อยตามการจัดวางตำแหน่งในเวลาผลิต และการตั้งค่าของหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกันไป อาจไม่ตรงกับสีของสินค้าจริงๆ

5. การติดต่อสื่อสารด้วยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ / อีเมลล์ (E-mail) และ/หรือการส่งข้อความผ่านระบบในเว็บไซต์ ไม่ถือเป็นการบอกกล่าวอันมีผลตามกฎหมาย ไม่ว่าในกรณีเราบอกกล่าวแก่คุณลูกค้า หรือ คุณลูกค้าบอกกล่าวแก่เรา

 

ข้อจำกัดความรับผิด

“บริษัท เอส.วาย.จี.เครื่องจักรกล จำกัด ( S.Y.G. MACHINE CO.,LTD.) จะไม่รับผิดสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ซึ่งเกิดจากความล้มเหลวในการปฏิบัติงาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก การลบออก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ ความล่าช้าอันเนื่องมาจากระบบปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ไวรัส ความล้มเหลวที่เกิดกับระบบสื่อสาร การขโมยหรือทำลายในการเข้าแก้ไขหรือใช้งานโดยมิได้รับอนุญาต ไม่ว่าจะเพื่อเป็นการทำผิดสัญญา การละเมิด การประมาทเลินเล่อ หรือการกระทำใดๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานนี้หรือในการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์

การเชื่อมโยงจากเว็บไซต์ภายนอกหรือเชื่อมต่อมายังเว็บไซต์

เว็บไซต์นี้อาจมีลิงค์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เว็บไซต์ของบุคคลที่สามเหล่านี้มิได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ www.sygmachine.com ในการบริการให้สามารถเชื่อมโยงเพื่อเข้าไปในเว็บไซต์ของบุคคลอื่น บริษัท เอส.วาย.จี.เครื่องจักรกล จำกัด ( S.Y.G. MACHINE CO.,LTD.) จะไม่รับผิดชอบหรือรับรองในเนื้อหาหรือข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า “บริษัท เอส.วาย.จี.เครื่องจักรกล จำกัด ( S.Y.G. MACHINE CO.,LTD.)”

“บริษัท เอส.วาย.จี.เครื่องจักรกล จำกัด ( S.Y.G. MACHINE CO.,LTD.) ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณลูกค้า ทำให้มั่นใจได้ว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณลูกค้าจะถูกคุ้มครองและเก็บรักษาไว้เป็นความลับ “บริษัท เอส.วาย.จี.เครื่องจักรกล จำกัด ( S.Y.G. MACHINE CO.,LTD.) จึงขอเรียนให้ทราบถึงการจัดทำนโยบายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลนี้ขึ้นเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่คุณลูกค้า ดังนี้

1. เราตระหนักเป็นอย่างยิ่งถึงการให้บริการที่ดี และรวดเร็วที่สุด รวมถึงอำนวยความสะดวกแก่คุณลูกค้า จึงจำเป็นต้องทราบถึงข้อมูล เช่น ชื่อ, อีเมลล์, เบอร์โทร รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่คุณลูกค้าให้ด้วยความสมัครใจของตนเอง เป็นต้น

2. เราจะจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้า / บริการ ของคุณลูกค้า ในการทำรายการสั่งซื้อหรือเปิดบิล รวมถึงอาจทำการสำรวจความนิยมหรือความพึงพอใจในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการ ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บจะนำมาใช้โดย “บริษัท เอส.วาย.จี.เครื่องจักรกล จำกัด ( S.Y.G. MACHINE CO.,LTD.) เท่านั้น และขอรับรองว่า จะไม่นำข้อมูลของคุณลูกค้าไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคุณลูกค้าเท่านั้น หรือเป็นการเปิดเผยข้อมูลซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต หรือที่กฎหมายบัญญัติ เช่น การเปิดเผยข้อมูลตามคำสั่งศาล หรือตามหมายของศาล หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

 

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆนี้ การเปลี่ยนแปลงใดๆที่จะเกิดขึ้นจะมีการประกาศแจ้งเอาไว้ในหน้าเว็บไซต์ ข้อกำหนด&เงื่อนไขต่างๆ และ คำสงวนสิทธิ์ ของ “บริษัท เอส.วาย.จี.เครื่องจักรกล จำกัด ( S.Y.G. MACHINE CO.,LTD.)
 http://catalog.sygmachine.com/terms-conditions-and-disclaimer/