ภาพบรรยากาศงาน InterPlas Thailand 2016 @BITEC Bangna

ผกา ( ฝ่ายดูแลลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท เอส.วาย.จี. เครื่องจักรกล จำกัด )/ กรกฎาคม 10, 2016/ ข่าวสาร & Events

ภาพบรรยากาศงาน InterPlas Thailand 2016 MODROL ELECTRIC & S.Y.G. @BITEC Bangna

InterPlas Thailand , บริษัท เอส.วาย.จี. เครื่องจักรกล จำกัด , S.Y.G.MACHINE, MODROL ELECTRIC, เซอร์โวมอเตอร์, เครื่องฉีดพลาสติก, คอนโทรลเครื่องฉีดพลาสติก

InterPlas Thailand , บริษัท เอส.วาย.จี. เครื่องจักรกล จำกัด , S.Y.G.MACHINE, MODROL ELECTRIC, เซอร์โวมอเตอร์, เครื่องฉีดพลาสติก, คอนโทรลเครื่องฉีดพลาสติก

InterPlas Thailand , บริษัท เอส.วาย.จี. เครื่องจักรกล จำกัด , S.Y.G.MACHINE, MODROL ELECTRIC, เซอร์โวมอเตอร์, เครื่องฉีดพลาสติก, คอนโทรลเครื่องฉีดพลาสติก

InterPlas Thailand , บริษัท เอส.วาย.จี. เครื่องจักรกล จำกัด , S.Y.G.MACHINE, MODROL ELECTRIC, เซอร์โวมอเตอร์, เครื่องฉีดพลาสติก, คอนโทรลเครื่องฉีดพลาสติก

InterPlas Thailand , บริษัท เอส.วาย.จี. เครื่องจักรกล จำกัด , S.Y.G.MACHINE, MODROL ELECTRIC, เซอร์โวมอเตอร์, เครื่องฉีดพลาสติก, คอนโทรลเครื่องฉีดพลาสติก

InterPlas Thailand , บริษัท เอส.วาย.จี. เครื่องจักรกล จำกัด , S.Y.G.MACHINE, MODROL ELECTRIC, เซอร์โวมอเตอร์, เครื่องฉีดพลาสติก, คอนโทรลเครื่องฉีดพลาสติก

InterPlas Thailand , บริษัท เอส.วาย.จี. เครื่องจักรกล จำกัด , S.Y.G.MACHINE, MODROL ELECTRIC, เซอร์โวมอเตอร์, เครื่องฉีดพลาสติก, คอนโทรลเครื่องฉีดพลาสติก

InterPlas Thailand , บริษัท เอส.วาย.จี. เครื่องจักรกล จำกัด , S.Y.G.MACHINE, MODROL ELECTRIC, เซอร์โวมอเตอร์, เครื่องฉีดพลาสติก, คอนโทรลเครื่องฉีดพลาสติก

InterPlas Thailand , บริษัท เอส.วาย.จี. เครื่องจักรกล จำกัด , S.Y.G.MACHINE, MODROL ELECTRIC, เซอร์โวมอเตอร์, เครื่องฉีดพลาสติก, คอนโทรลเครื่องฉีดพลาสติก

InterPlas Thailand , บริษัท เอส.วาย.จี. เครื่องจักรกล จำกัด , S.Y.G.MACHINE, MODROL ELECTRIC, เซอร์โวมอเตอร์, เครื่องฉีดพลาสติก, คอนโทรลเครื่องฉีดพลาสติก

InterPlas Thailand , บริษัท เอส.วาย.จี. เครื่องจักรกล จำกัด , S.Y.G.MACHINE, MODROL ELECTRIC, เซอร์โวมอเตอร์, เครื่องฉีดพลาสติก, คอนโทรลเครื่องฉีดพลาสติก

InterPlas Thailand , บริษัท เอส.วาย.จี. เครื่องจักรกล จำกัด , S.Y.G.MACHINE, MODROL ELECTRIC, เซอร์โวมอเตอร์, เครื่องฉีดพลาสติก, คอนโทรลเครื่องฉีดพลาสติก