ตรวจเช็ค/บำรุงรักษาเครื่องฉีดพลาสติกเพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพ

ผกา ( ฝ่ายดูแลลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท เอส.วาย.จี. เครื่องจักรกล จำกัด )/ ธันวาคม 31, 2016/ บริการของเรา

ตรวจเช็คบำรุงรักษาเครื่องฉีดพลาสติกเพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพ

Mr.Shen YaoGang (CEO) บริษัท เอส.วาย.จี. เครื่องจักรกล จำกัด

บริการตรวจเช็คสภาพและบำรุงรักษาเครื่องฉีดพลาสติก เพื่อความปลอดภัยในการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตชิ้นงาน

ความปลอดภัยในการทำงานเป็นสิ่งสำคัญ ในการทำงานในทุกขั้นตอนจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยทั้งสิ้น  การตรวจเช็คสภาพและบำรุงรักษาเครื่องฉีดพลาสติกจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่เราต้องคำนึงถึง  นอกจากจะได้รับความปลอดภัย และยังเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น

—– Mr. Shen Yao Gang

ระบบคอนโทรล ระบบไฟฟ้า ไฮดรอลิค ที่ใช้ในเครื่องฉีดพลาสติกต้องได้รับการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากในการทำงานมีการสั่นสะเทือนและเคลื่อนไหวในตัวอุปกรณ์ หากไม่มีการตรวจเช็คสภาพประจำปี  อาจทำให้เกิดการรวนและทำงานผิดพลาดตามมาได้

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาตามข้างต้น  บริษัท เอส.วาย.จี. เครื่องจักรกล จำกัด จึงมีบริการตรวจเช็คสภาพและบำรุงรักษาเครื่องฉีดพลาสติก  โดยเราจะตรวจเช็คทั้งระบบของเครื่องฉีดฯ ตั้งแต่ชุดคอนโทรลเครื่องฉีดฯ การตั้งระดับเครื่องและตัวโปรแกรม ตัวตั้งระยะหรือที่เรียกว่าลีเนียสเกล (Linear Scale) การเดินสายไฟทั้งระบบ ปั๊ม มอเตอร์ และการประกอบชิ้นส่วน กระบอกฉีด รวมถึงตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆว่าหลวมหรือยังทำงานได้ตามมาตรฐานหรือไม่ และในเรื่องของ Mould Clamping ตำแหน่งปากกา รวมถึงในเรื่องของน้ำมันและอุณหภูมิ และการทำความสะอาดในเบื้องต้น